Lees deze gebruiksvoorwaarden zorgvuldig door alvorens gebruik te maken van onze Proefritaanhuis.nl website. Door van de Proefritaanhuis.nl website gebruik te maken, geef je aan kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met onze gebruiksvoorwaarden.
Indien je niet akkoord gaat met één of meerdere van onze gebruiksvoorwaarden, dien je geen gebruik te maken van onze Proefritaanhuis.nl website.

Ondanks de zorg die door Proefritaanhuis.nl aan de correcte invoer van de gegevens van de aangeboden occasions en de gegevens van nieuwe auto’s, merken, types, nieuws etc. besteed wordt, kan Proefritaanhuis.nl niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk gehouden worden voor eventuele fouten, omissies, onvolkomenheden in de gegevens. Een deel van de informatie wordt door derden ingevoerd en Proefritaanhuis.nl is ook niet aansprakelijk voor de juistheid, volledigheid, actualiteit van deze door derden geplaatste informatie. Bezoekers en/of gebruikers van Proefritaanhuis.nl kunnen op geen enkele wijze rechten ontlenen aan de door Proefritaanhuis.nl aangeboden informatie en prijzen, of de gevolgen van eventuele via de informatie ontstane transacties. 

Bij twijfel over de juistheid van de gegevens of bij constatering van onjuistheden raden wij jou dan ook aan contact op te nemen met ons via: info@proefritaanhuis.nl.

Alle intellectuele eigendomsrechten op (de informatie opgenomen op) deze website, waaronder alle auteursrechten, databankrechten, merkrechten, handelsnaamrechten, modelrechten, domeinnamen en andere rechten van intellectuele eigendom in of buiten Nederland, berusten uitsluitend bij Proefritaanhuis.nl, haar leveranciers en/of haar adverteerders. Het is jou niet toegestaan om (de informatie opgenomen op) deze website, waaronder in het bijzonder de afzonderlijke webpagina’s, de merken en handelsnamen van Proefritaanhuis.nl, de occasiondatabank van Proefritaanhuis.nl en de daarin opgenomen gegevens te gebruiken voor handelingen en/of gedragingen in strijd met de wet, de openbare orde of de goede zeden. In het bijzonder zijn de volgende handelingen niet toegestaan: (i) inbreuk maken op of het anderszins handelen in strijd met intellectuele eigendomsrechten van Proefritaanhuis.nl en/of derden en (ii) het omzeilen of verwijderen van de beveiliging van (delen van) de website. 

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Proefritaanhuis.nl mag (de informatie opgenomen op) de website van Proefritaanhuis.nl niet worden openbaar gemaakt, verveelvoudigd, hergebruikt, gewijzigd, “reverse engineered”, gedecompileerd, opgeslagen in enig geautomatiseerd bestand, of geëxploiteerd op enigerlei wijze, anders dan voor de doeleinden waarvoor de website kennelijk is bestemd.
Voor alle links naar de website van Proefritaanhuis.nl is voorafgaande schriftelijke toestemming van Proefritaanhuis.nl vereist, met dien verstande dat Proefritaanhuis.nl vooraf toestemming verleent voor links waarbij de link en de pagina’s die door de link worden geactiveerd
(a) geen frames vormen rond enige webpagina van Proefritaanhuis.nl of met behulp van andere technieken wijzigingen aanbrengen in de visuele presentatie of het uiterlijk van enig deel van de inhoud van de webpagina’s van Proefritaanhuis.nl;
(b) geen onjuiste voorstelling van zaken geven van jouw relatie met Proefritaanhuis.nl
(c) niet de indruk wekken dat Proefritaanhuis.nl jou, jouw website of jouw product(en) of dienst(en) aanbeveelt of onderschrijft; en
(d) geen onjuiste of misleidende indruk wekken ten aanzien van Proefritaanhuis.nl en geen schade berokkenen aan de reputatie en/of handelsmerken van Proefritaanhuis.nl. 

Proefritaanhuis.nl behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen door derden geplaatste informatie te verwijderen indien die in strijd is met de ‘spelregels’ voor het plaatsen van die informatie, de openbare orde en/of goede zeden. 

Proefritaanhuis.nl legt de persoonsgegevens die jij invult voor het gebruikmaken van de zoekservice en de advertentie service in haar database vast. Proefritaanhuis.nl verzamelt en beheert deze gegevens om: 

  • voor jou interessante occasions te selecteren en per e-mail aan jou toe te zenden,
  • jou service te kunnen verlenen indien jij die bij het gebruik van Proefritaanhuis.nl verlangt (bijv. indien jij jouw wachtwoord bent vergeten)

Voor meer informatie over het registreren van persoonsgegeven verwijzen wij jou naar ons privacybeleid.

Heb je nog vragen?

Wij helpen je graag op weg. Op werkdagen zijn we bereikbaar van 9.00 tot 21.00 uur, op zaterdagen van 9.00 tot 17.00 uur.
Hoe werkt Proefrit aan Huis?

Op onze pagina hoe werkt het leggen we in drie simpele stappen uit hoe Proefrit aan Huis werkt.

Als de auto bevalt, kan deze dan achtergelaten worden?

Ja. Wij regelen alles op afstand. Dat betekent dat de tenaamstelling, vrijwaring en het garantiecertificaat altijd direct digitaal wordt verzonden én we meteen een eventuele inruilauto beoordelen in overleg met de dealer.

Is Proefrit aan Huis gratis?

Ja. Wij komen in heel Nederland kosteloos naar je toe zodat jij een proefrit kunt maken in je eigen omgeving. Of je nou uiteindelijk besluit de auto te kopen of niet, dat maakt niet uit.

Tussen welke tijden kan ik een proefrit inplannen?

We komen langs wanneer het jou uitkomt. Dat betekent dat je 24 uur per dag en op 7 dagen in de week een proefrit in kunt plannen en we als het moet zelfs binnen een dag langskomen.

Stel de auto bevalt niet, brengen jullie dan kosten in rekening voor de proefrit?

Nee. We geven je alle tijd om rustig een proefrit te maken en te besluiten of de auto voldoet aan jouw wensen. Mocht dit niet het geval zijn dan brengen we uiteraard alsnog geen kosten in rekening.

Bekijk hoe het werkt

Wat is Proefrit aan Huis?

Proefrit aan Huis is een uniek Nederlands platform voor persoonlijke proefritten aan huis.
9,8
Proefrit aan Huis scoort gemiddeld een 9,8!
Schrijf een beoordeling
  • Unieke landelijke service
  • Gratis proefrijden in je eigen omgeving
  • Rijklaar inclusief 6 maanden landelijke garantie