Proefritaanhuis.nl BV kan persoonsgegevens over jou verwerken, doordat jij een auto aanschaft of gebruik maakt van de diensten van Proefritaanhuis.nl BV, en/of omdat jij deze zelf aan Proefritaanhuis.nl BV verstrekt (contactformulier op site). Hierdoor is Proefritaanhuis.nl BV aan te merken als verwerkingsverantwoordelijke (AVG, Artikel 4, Lid 7).
Proefritaanhuis.nl BV kan de volgende persoonsgegevens verwerken:
Jouw voor- en achternaam – jouw adresgegevens – jouw telefoonnummer(s) – jouw e-mailadres – contactperso(o)n(en), geslacht,  bankrekeningnr., beeldmateriaal, (toekomstig) kenteken klantdossier ((aan)tekeningen), en alle gegevens welke wij nodig hebben voor de aan jou geleverde auto(‘s) en diensten en de financiële afwikkeling daarvan. 

Waarom Proefritaanhuis.nl BV gegevens nodig heeft

Proefritaanhuis.nl BV verwerkt jouw persoonsgegevens (o.a. contactformulier website) om telefonisch contact met jou op te kunnen nemen als jij daar om verzoekt, en/of om jou schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien jij telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.
Daarnaast kan Proefritaanhuis.nl BV jouw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met jou gesloten leveringsovereenkomst en de (financiële) afhandeling daarvan. Grondslagen hiervan zijn: een overeenkomst (levering), een gerechtvaardigd belang, toestemming (bijvoorbeeld bij gebruik beeldmateriaal of review) of vanwege een wettelijke verplichting. (AVG, Artikel 6, Lid 1, Sub a, b, c en f)

Hoe lang Proefritaanhuis.nl BV gegevens bewaart

Proefritaanhuis.nl BV bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor jouw gegevens worden verzameld of vanuit een wettelijke verplichting noodzakelijk is of in verband met eventuele garantieverplichtingen, vervolgaankopen en/of onderhoud.
Jouw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen offerte met jou tot stand is gekomen.

Delen met anderen

Proefritaanhuis.nl BV verstrekt jouw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van de leveringsovereenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting en soms ook met jouw uitdrukkelijke toestemming. Bijvoorbeeld bij gebruik beeldmateriaal.

Social Media plug-ins

Als jij onze inhoud via sociale media deelt, bijvoorbeeld door ons te volgen op Facebook, LinkedIn, Instagram of door te tweeten over ons op Twitter, of ons via YouTube te volgen, zullen die sociale netwerken registreren dat jij dit hebt gedaan en een cookie instellen voor dit doeleinde en in de toekomst mogelijkerwijs linken naar, aan onze organisatie, gerelateerde boodschappen. In sommige gevallen, wanneer een pagina op onze website inhoud van een sociaal netwerk bevat, zoals een Twitter-feed of een Facebook-opmerkingenvenster, kunnen die services een cookie plaatsen, zelfs als jij niet op een knop klikt. Zoals het geval is voor alle cookies, hebben we geen toegang tot de cookies die door sociale netwerken zijn ingesteld, net zoals die sociale netwerken geen toegang hebben tot cookies die we zelf hebben ingesteld. We zetten zelf geen cookies voor sociale media van derden actief in op onze website.  Onze systemen verzamelen automatisch gepseudonimiseerde informatie over bezoekers, waaronder IP-adressen, browsertype, taal en de tijden en datums van websitebezoeken. De verzamelde gegevens omvatten geen direct persoonlijk identificeerbare informatie en worden, zoals hierboven beschreven, gebruikt voor statistische analyse, om het gedrag van gebruikers te begrijpen en om de site te beheren.   

Je kunt jouw internetbrowser zo instellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van jouw browser verwijderen. 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen (AVG, artikel 16 t/m 21)

Als je vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens wij van je hebben, kun je altijd contact met ons opnemen. Zie de contactgegevens onderaan.

Jij hebt de volgende rechten:

  • uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen
  • inzage in de precieze persoonsgegevens die we hebben
  • het laten corrigeren van jouw gegevens
  • het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens
  • intrekken van toestemming
  • recht op dataportabiliteit
  • bezwaar maken tegen een bepaald gebruik

Let op dat je altijd duidelijk aangeeft wie jij bent, zodat we zeker weten dat we geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen.
Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar Proefritaanhuis.nl BV, ter attentie van de heer J. Tuinstra, j.tuinstra@proefritaanhuis.nl, en wij zullen zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.

Klacht indienen

Als jij vindt dat wij niet op de juiste manier omgaan met jouw persoonsgegevens, dan heb jij het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder. Deze heet de Autoriteit Persoonsgegevens. www.autoriteitpersoonsgegevens.nl 

Beveiligen

Proefritaanhuis.nl BV neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen conform de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Proefritaanhuis.nl BV maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat jouw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.
Als jij de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien jij meer informatie wenst over de beveiliging van door Proefritaanhuis.nl BV verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Proefritaanhuis.nl BV op via info@proefritaanhuis.nl.

Wijzigingen

We kunnen van tijd tot tijd wijzigingen aanbrengen in dit privacybeleid. Als we ons privacybeleid wijzigen, plaatsen we de wijzigingen op deze pagina. Als de wijziging in ons privacybeleid invloed heeft op het gebruik van uw persoonlijke gegevens, zullen we ons best doen om per e-mail contact met jou op te nemen om toestemming voor het gebruik te vragen. Voortgezet gebruik van de service betekent dat jij akkoord gaat met dergelijke wijzigingen.

www.proefritaanhuis.nl is een website van Proefritaanhuis.nl BV.

Verantwoordelijke: De heer J. Tuinstra

Proefritaanhuis.nl BV is als volgt te bereiken:

Vestigingsadres: Alexanderstraat 12, 8606 VP Sneek
Telefoon: 085 760 2825
E-mailadres: info@proefritaanhuis.nl

Heb je nog vragen?

Wij helpen je graag op weg. Op werkdagen zijn we bereikbaar van 9.00 tot 21.00 uur, op zaterdagen van 9.00 tot 17.00 uur.
Hoe werkt Proefrit aan Huis?

Op onze pagina hoe werkt het leggen we in drie simpele stappen uit hoe Proefrit aan Huis werkt.

Als de auto bevalt, kan deze dan achtergelaten worden?

Ja. Wij regelen alles op afstand. Dat betekent dat de tenaamstelling, vrijwaring en het garantiecertificaat altijd direct digitaal wordt verzonden én we meteen een eventuele inruilauto beoordelen in overleg met de dealer.

Is Proefrit aan Huis gratis?

Ja. Wij komen in heel Nederland kosteloos naar je toe zodat jij een proefrit kunt maken in je eigen omgeving. Of je nou uiteindelijk besluit de auto te kopen of niet, dat maakt niet uit.

Tussen welke tijden kan ik een proefrit inplannen?

We komen langs wanneer het jou uitkomt. Dat betekent dat je 24 uur per dag en op 7 dagen in de week een proefrit in kunt plannen en we als het moet zelfs binnen een dag langskomen.

Stel de auto bevalt niet, brengen jullie dan kosten in rekening voor de proefrit?

Nee. We geven je alle tijd om rustig een proefrit te maken en te besluiten of de auto voldoet aan jouw wensen. Mocht dit niet het geval zijn dan brengen we uiteraard alsnog geen kosten in rekening.

Bekijk hoe het werkt

Wat is Proefrit aan Huis?

Proefrit aan Huis is een uniek Nederlands platform voor persoonlijke proefritten aan huis.
9,8
Proefrit aan Huis scoort gemiddeld een 9,8!
Schrijf een beoordeling
  • Unieke landelijke service
  • Gratis proefrijden in je eigen omgeving
  • Rijklaar inclusief 6 maanden landelijke garantie